Policy vs Procedure

kvaliteter av en Policy i handboken för operativa förfaranden (”HOP”)

Policy ger den styrande ramen inom vilken institutionen fungerar. Tillsammans styr de fokus och resurser på kritiska och prioriterade frågor som möjliggör anpassning av insatserna för att uppnå universitetets uppdrag. De ger universitetssamhället ” vad ” är viktigt,” varför ”policyn krävs och” vem ” ansvarar för genomförandet. Policyer i HOP kan också skapas för att uppfylla kraven i federala och statliga lagar och förordningar, ut System Board of Regents Regler och förordningar, eller ut-systempolicyer som påverkar universitetet.

policyer som tillhör ut Austins Handbok för operativa förfaranden bör:

  • har en bred tillämpning i hela universitetet eller påverkar ett brett spektrum av campusgemenskapen
  • förbättra universitetets uppdrag, mildra institutionell risk och/eller främja operativ effektivitet
  • innehåller styrande principer eller regler som mandat eller begränsar åtgärder eller artikulerar önskade resultat och ger minimala förfaranden för genomförande (Se anmärkning om förfaranden)
  • kan hjälpa till att ytterligare följa gällande lagar, förordningar, ut-Systemstyrelsen för Regents Regler och förordningar eller ut-systempolicyer. inte kräver frekvent förändring av arten av dess införande i HOP
  • sponsras av minst en universitetschef och har en utsedd policyägare
  • godkännas av Vice presidenten för rättsliga frågor
  • godkännas av presidenten efter avslutad utvecklingsprocess för HOP policy

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *