stężenie wapnia w surowicy w chorobie tarczycy

hormony tarczycy mają wpływ na metabolizm wapnia . W niniejszym badaniu prospektywnym zbadano wpływ różnych chorób tarczycy na poziom wapnia w surowicy. Oprócz badań przesiewowych w kierunku chorób tarczycy mierzyliśmy stężenie wapnia w surowicy (S-Ca) u osób, które zgłosiły się do naszego ambulatoryjnego leczenia chorób tarczycy w latach 1992-1998. Przebadano 13 387 osób, w tym 9017 chorych z chorobami tarczycy i 4370 osób bez dysfunkcji tarczycy. Stwierdzono, że S-Ca jest wyższy u pacjentów z nadczynnością tarczycy (2.36 +/- 0.11 mmol/L N = 1201, p < 0,05) niż u pacjentów z subkliniczną nadczynnością tarczycy (2.33 +/- 0.11 mmol/l, n = 494), z wolem euthyroidalnym (2.32 +/- 0.10 mmol/l, n = 5599), z niedoczynnością tarczycy (2.31 +/- 0.11 mmol/L, 344), z subkliniczną niedoczynnością tarczycy (2.32 +/- 0.10 mmol/l, n = 1290) oraz u osób zdrowych (2.31 +/- 0.11 mmol/l, n = 4370). 173/13, 387 osób miało stężenie wapnia w surowicy < 2.1 mmol/l, w tym 31 pacjentów z niedoczynnością przytarczyc po usunięciu strumektomii (31/592) i 2 pacjentów z pierwotną niedoczynnością przytarczyc. U 106/13,387 osób stwierdzono S-Ca > 2,6 mmol/l, co w 30 przypadkach było spowodowane pierwotną nadczynnością przytarczyc. Spośród 55 osób z S-Ca > 2,6 mmol/l i bez żadnej innej przyczyny hiperkalcemii, 31 stwierdzono w stanie nadczynności tarczycy. Podsumowując, wykazano klinicznie nieistotny wpływ na S-Ca u pacjentów z nadczynnością tarczycy w porównaniu z innymi chorobami tarczycy oraz u osób bez chorób tarczycy. Ze względu na częste występowanie pooperacyjnej niedoczynności przytarczyc i pierwotnej nadczynności przytarczyc, zaleca się pomiar S-Ca u każdego pacjenta kierowanego do ambulatorium tarczycy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *