jak jest diagnozowana ALS?

Jak diagnozuje się ALS?

aby zdiagnozować ALS, ludzie muszą mieć objawy uszkodzenia górnego i dolnego neuronu ruchowego, których nie można przypisać innym przyczynom. Żaden pojedynczy test nie może zapewnić ostatecznej diagnozy ALS; zamiast tego diagnoza ALS opiera się przede wszystkim na objawach i oznakach obserwowanych przez lekarza u pacjenta oraz serii testów w celu wykluczenia innych chorób. Lekarze uzyskują pełną historię choroby pacjenta i zwykle przeprowadzają badanie neurologiczne w regularnych odstępach czasu, aby ocenić, czy objawy, takie jak osłabienie mięśni, zanik mięśni, hiperrefleksja i spastyczność, są coraz gorsze.

ponieważ objawy ALS we wczesnych stadiach choroby mogą być podobne do objawów wielu innych, bardziej uleczalnych chorób lub zaburzeń, należy przeprowadzić odpowiednie testy, aby wykluczyć możliwość wystąpienia innych stanów. Jednym z tych testów jest elektromiografia (EMG), specjalna technika zapisu, która wykrywa aktywność elektryczną w mięśniach. Niektóre wyniki EMG mogą wspierać diagnozę ALS. Innym powszechnym testem jest badanie przewodnictwa nerwowego (NCS), które mierzy energię elektryczną, oceniając zdolność nerwu do wysyłania sygnału. Specyficzne nieprawidłowości w NCS i EMG mogą sugerować, na przykład, że dana osoba ma formę neuropatii obwodowej (uszkodzenie nerwów obwodowych) lub miopatii (choroba mięśni), a nie ALS.

lekarz może zlecić obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI), nieinwazyjną procedurę, która wykorzystuje pole magnetyczne i fale radiowe do wykonywania szczegółowych obrazów mózgu i rdzenia kręgowego. Standardowe skany MRI są normalne u osób z ALS. Jednak mogą ujawnić dowody innych problemów, które mogą być przyczyną objawów, takich jak guz rdzenia kręgowego, przepuklina dysku w szyi, który kompresuje rdzeń kręgowy, jamistość rdzenia (torbiel w rdzeniu kręgowym), lub spondyloza szyjna (nieprawidłowe zużycie wpływające na kręgosłup w szyi).

na podstawie objawów i wyników badania i tych badań lekarz może zlecić badania krwi i moczu w celu wyeliminowania możliwości wystąpienia innych chorób, a także rutynowe badania laboratoryjne. W niektórych przypadkach, na przykład, jeśli lekarz podejrzewa, że dana osoba może mieć miopatię, a nie ALS, biopsja mięśni mogą być wykonywane.

choroby zakaźne, takie jak ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), ludzki wirus białaczki limfocytów T (HTLV), polio, wirus Zachodniego Nilu i borelioza mogą powodować objawy podobne do ALS w niektórych przypadkach. Zaburzenia neurologiczne, takie jak stwardnienie rozsiane, zespół post-polio, wieloogniskowa neuropatia ruchowa i rdzeniowy zanik mięśni również mogą naśladować pewne aspekty choroby i powinny być brane pod uwagę przez lekarzy próbujących postawić diagnozę. Fascykulacje, drobne ruchy falujące w mięśniach i skurcze mięśni występują również w łagodnych warunkach.

ze względu na rokowanie wynikające z tej diagnozy i różnorodność chorób lub zaburzeń, które mogą przypominać ALS we wczesnych stadiach choroby, osoby mogą chcieć uzyskać drugą opinię neurologiczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *