Potensielle fordeler med cellekloning for humanmedisin

Den vellykkede kloning av et pattedyr fra en voksen somatisk cellekjerne åpner nye veier for store fremskritt innen reproduktiv medisin, bioteknologi og cellebasert transplantasjonsbehandling for degenerative sykdommer. Samtidig, dette gjennombruddet har generert mye opphetet diskusjon om etikk kloning. Twinning er en form for kloning, og det er tilfeller i klinisk assistert reproduksjon der bevisst dannelse av tvillinger ved embryo disseksjon synes etisk akseptabelt. Nukleær overføringsteknologi kan lette avledningen av humane embryonale stamceller, som er i stand til differensiering i et bredt spekter av somatiske cellelinjer. Direkte differensiering av humane embryonale stamceller i spesifikke celletyper in vitro kan gi en universell kilde til celler for transplantasjonsterapi. De potensielle fordelene med terapi basert på kloningsteknologier er betydelige, og hastig lovgivning for å forby alle slike prosedyrer kan blokkere fremgang i kritiske arenaer for biomedisinsk forskning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *