Neurovascular assessment in the critical ill patient

Mål: å skissere de patofysiologiske prosessene som er involvert i nevrovaskulær svekkelse og kompartmentsyndrom og undersøke vanlige medvirkende faktorer innen utvikling og klinisk presentasjon av nevrovaskulær svekkelse hos kritiske pasienter med muskuloskeletale traumer.

Bakgrunn: Grundig og systematisk vurdering av nevrovaskulær status hos kritisk syke pasienter med muskel-og skjeletttrauma er avgjørende for å oppdage sekundær iskemisk skade og gjennomføre hensiktsmessig og rettidig behandling av eventuelle nevrovaskulære underskudd. Metode: Aktuell litteratur knyttet til nevrovaskulær vurdering og tilhørende pasientbehandling ble gjennomgått og benyttet for å skissere forskjellige vurderingskomponenter, indikatorer for nevrovaskulær svekkelse og markere viktige problemstillinger for kritisk pleiepleie.

Resultater: Redusert lemperfusjon sekundært til vaskulær svekkelse og kompartmentsyndrom er godt dokumentert. Komplikasjoner forbundet med muskuloskeletale traumer og kirurgisk inngrep kan ha omfattende effekter på pasientens funksjonelle evne og generelle utfall. Det er avgjørende at det foretas en hensiktsmessig nevrovaskulær vurdering for pasienter innlagt på akuttmottaket etter traume i muskler og skjelett, knuseskade, ortopedisk kirurgi (som involverer intern eller ekstern fiksering av frakturer) og de som kan ha opplevd langvarig eksternt trykk fra støper eller tettsittende bandasjer. Flere elementer av nevrovaskulær vurdering er imidlertid mer komplekse å gjennomføre i sammenheng med den ubevisste eller bedøvede kritisk syke pasienten.

Konklusjoner: Effektiv praksis krever at kritisk omsorgssykepleier har en helhetlig forståelse av etiologi, patofysiologi, fysiologiske responser og klinisk presentasjon forbundet med nevrovaskulær svekkelse, sekundær iskemi og kompartmentsyndrom. Relevans for klinisk praksis: Å Gjennomføre en effektiv nevrovaskulær vurdering for pasienter med risiko for nevrovaskulær svekkelse eller akutt kompartmentsyndrom (ACS) i kritisk omsorg kan være problematisk når pasientene ikke klarer å kommunisere med sykepleieren. Risikoen for langvarig funksjonsnedsettelse eller tap av lemmer kan være signifikant hos denne pasientgruppen, spesielt etter muskel-og skjeletttrauma. Denne artikkelen vurderer etiologi og patofysiologi av nevrovaskulær svekkelse i kritisk omsorgssammenheng og gir veiledning for sykepleiere som utfører dette viktige elementet i sykepleievurdering med ikke-verbale, kritisk uvel pasienter. Informert praksis i nevrovaskulær vurdering har potensial til å muliggjøre tidlig deteksjon og rettidig behandling for disse pasientene, noe som er avgjørende for å optimalisere pasientresultatene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *