potentielle fordele ved cellekloning til humanmedicin

den vellykkede kloning af et pattedyr fra en voksen somatisk cellekerne åbner nye veje for store fremskridt inden for Reproduktiv Medicin, bioteknologi og cellebaserede transplantationsterapier til degenerative sygdomme. Samtidig har dette gennembrud skabt meget heftig diskussion om kloningens etik. Venskabsbyer er en form for kloning, og der er tilfælde i klinisk assisteret reproduktion, hvor den bevidste dannelse af tvillinger ved embryodissektion synes etisk acceptabel. Nuklear overførselsteknologi kan lette afledningen af humane embryonale stamceller, der er i stand til differentiering i en lang række somatiske cellelinjer. Rettet differentiering af humane embryonale stamceller til specifikke celletyper in vitro kunne tilvejebringe en universel kilde til celler til transplantationsterapi. De potentielle fordele ved terapi baseret på kloningsteknologier er betydelige, og hurtig lovgivning til at forbyde alle sådanne procedurer kan blokere fremskridt på kritiske arenaer for biomedicinsk forskning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *