King James Bible

Biblické verše týkající se Odměny V Nebi z King James Version (KJV) podle Relevance

-Řadit Podle Knihy, Aby

jakub 1:12 – Požehnaný muž, který snáší pokušení: když on se snažil, obdrží korunu života, který Pán slíbil těm, kteří ho milují.
Matthew 16:27 – Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků.
Matouš 5,12-radujte se a radujte se: pro velkou odměnu svou v nebi; nebo tak pronásledováni byli proroci, kteříž byli před vámi.
Luke 12:33-34 – Prodat, že vy máte, a dejte almužnu; poskytnout sami tašky, které vosk není starý, poklad v nebi, že nepomíjející, kde žádný zloděj se blíží, ani mol corrupteth. (nabízet…)
Matouš 25,21-pán jeho mu řekl: Dobrá práce, dobrý a věrný služebník: byl jsi věrný v několika věcech, učiním tě vládcem nad mnoha věcmi: vejdi do radosti Pána svého.
1 Timothy 6:17-19 – Poplatek nich, které jsou bohaté na tomto světě, že nejsou highminded, ani věřit v nejisté bohatství, ale v živého Boha, který nám dává bohatě všechny věci těšit; (Přečtěte si Více…)
Zjevení 22,12-a hle, přicházím rychle; a odměna má se mnou, dát každému člověku podle toho, jak bude jeho dílo.
Matouš 6: 4-aby tvé almužny byly v tajnosti, a tvůj otec, který tajně vidí, tě odmění otevřeně.
2 Korintským 5: 10 – Neboť všichni se musíme zjevit před soudným sídlem Kristovým; aby každý mohl přijímat věci v těle, podle toho, co udělal, ať dobré nebo špatné.
Zjevení 2:10 – Strach ani jedna z těch věcí, které budeš trpět: hle, ďábel uvrhne vás do vězení, abyste mohli být souzeni, a budete míti soužení deset dní: buď věrný až na smrt, a dám ti korunu života.
1. Korintským 2:9 Ale jak je psáno, Oko nevídalo, ani ucho slyšel, ani vstoupila do srdce člověka, věci, které Bůh pro ně připravil, že ho miluju.
Matouš 6:6 – ale když se modlíš, vejdeš do své skříně, a když jsi zavřel dveře své, modli se ke svému otci, který je v tajnosti; a tvůj otec, který vidí v tajnosti, tě odmění otevřeně.
1. Korintským 3:12-14 – Nyní, pokud někdo staví na tomto základu zlato, stříbro, drahé kameny, dřevo, seno, strniště; (Přečtěte si Více…)
Matouš 5: 17-19-nemyslete si, že jsem přišel zničit zákon, nebo proroci: nepřišel jsem zničit, ale naplnit. (nabízet…)
Matouš 25:14-30 – jako muž cestoval do vzdálené země, zavolal své služebníky a vydal jim své zboží. (nabízet…)
1 Korintským 3,8-nyní ten, kdo sází a kdo zalévá, je jeden; a každý člověk obdrží odměnu svou podle své vlastní práce.
1 Korintským 3: 13-15-práce každého člověka se projeví; nebo den to oznámí, protože to bude odhaleno ohněm; a oheň vyzkouší práci každého člověka, jaký je. (nabízet…)
Matouš 6:19-21 – neskládejte sobě pokladů na zemi, kdež mol a rez kazí, a kde zloději vykopávají a kradou. (Číst Více…)
Jeremiáš 17:10-já Pán Prohledávám srdce, zkouším otěže, dokonce dávám každému člověku podle jeho cest, podle plodů jeho skutků.
Matouš 25,46-a tito odejdou do věčného trestu, ale spravedliví do života věčného.

témata a verše jsou automaticky generovány z vyhledávání uživatelů. Pokud verš nebo téma nepatří, kontaktujte nás. Některé biblické odkazy/kategorie zdvořilost, Otevřená Bible .info pod CC BY 3.0

Související Bible Slovník Pojmů:
Heaven Host of heaven Queen of heaven

hledat King James verze (KJV) pro více odkazů o odměnách v nebi…

Populární Témata pro Biblické Verše

Bible Verše O Bohu
Bible Verše O Lásce
Bible Verše O Víře
Bible Verše O Manželství
Bible Verše O Uzdravení
Bible Verše O Míru
Bible Verše O Modlitbě

Bible Verše O Děti
Bible Verše O Odpuštění
Bible Verše O Důvěře
Bible Verše O Síle
Bible Verše O Milosti
Bible Verše O Smrti
Bible Verše O Naději

Bible Verše O Rozvod
Bible Verše O Strachu
Bible Verše O Desateru
biblické verše o manželkách
biblické verše o manželích
biblické verše o nebi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *